***قابل توجه مشارکت کنندگان محترم***
 چنانچه در سال های قبل در هریک از نمایشگاه‌ ها، شرکت نموده اید، قبل از ثبت نام در نمایشگاه سال 1401، مشخصات زیر را به پیام رسان  ایتا - شماره موبایل 09134632301 - ارسال فرمایید تا نام کاربری و رمز عبور ثبت نام شما در باشگاه مشتریان فعال گردد.
-نام شرکت:
- نام نمایشگاه سال های قبل استان اصفهان،  که در آن شرکت داشته‌اید:
- نام مدیرعامل:

درغیر اینصورت بر روی لینک ثبت نام کلیک نمایید.
لینک ثبت نام نمایشگاه فرش دستباف